בית כנסת מרכז מודיעין

בית הכנסת מרכז מודיעין

אודות

קהילת בית הכנסת “מרכז מודיעין” הנה הקהילה הותיקה בעיר, אשר הוקמה בימיה הראשונים של העיר מודיעין בסוף שנת 1996 והיוותה נקודת המוצא להתפתחות מרבית הקהילות הדתיות בעיר. תחילת הדרך הייתה בימיה הראשונים של העיר לקראת הימים הנוראים של שנת תשנ”ז, כאשר התושבים שעברו לבתים החדשים הצטרפו כולם למניין בבניין המועצה המקומית דאז (טרם הפיכתה לעיר) בסיועו של ראש המועצה הראשון משה שכטר. רוב המתפללים התגוררו בסביבת שכונת משהב במתחם ספדי ובאופן טבעי המשיך לאחר החגים המניין שנוצר להתקיים בסמוך למתחם זה. בית הספר הדתי היחיד שהיה בעיר נבחר לשמש אכסניה, תחילה במבנהו הזמני גם כן בקומה השניה של ביה”ס “דורות” ולאחר מכן בפברואר 1997 עבר המניין לביה”ס “נתיב זבולון” אשר נפתח. שם צורפו 2 כיתות לאולם תפילה אחד אשר שימש כבית הכנסת המרכזי למשך שבע השנים הבאות. במשך שנים אלו כל תושבי העיר התפללו ב”מרכז מודיעין” ועם הצמיחה במספר התושבים החלו להתפצל ממנו קהילות חדשות, הראשון היה מנין “קיפודן” הספרדי, לאחר מכן “צעירי מודיעין”, “תיתורה”, “הגבעה” ואחרים. המניין והקהילה הותיקה התחדשו כל העת עד אשר עם התרחבות העיר וההתרחקות מהמרכז, התפתחו בעיר עשרות מניינים שלא נדרשו עוד לתשתית הקהילתית הראשונית ואפשרו לקהילה להתייצב ולהתארגן. בתום שנת 2004 התבצע המעבר מבית הספר למבנה הנוכחי של בית הכנסת ובכך הגענו אל המנוחה והנחלה.

הקהילה מונה כיום מעל 100 משפחות המשלמות דמי חבר מדי שנה, כאשר יחד עם מתפללים נוספים מכילות תפילות השבת הרגילות כ-300 מתפללים ומתפללות. הקהילה כוללת שילוב של משפחות עולים (בעיקר ארה”ב, אנגליה) עם ישראלים ותיקים, אשר יחדיו מהווים קהילה פעילה והטרוגנית הפעילה במשך כל השבוע במניינים, שיעורים ופעילויות קהילתיות נוספות.

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון