• אבנים עשויות להשפיע על דורות. השתתפו בתיקון עולם ותרמו לקרן הבנין

    אבנים עשויות להשפיע על דורות. השתתפו בתיקון עולם ותרמו לקרן הבנין

  • 1

ברוכים הבאים

שבת
הדלקת נרות
מנחה 00:50
קבלת שבת
מעריב
שחרית 08:30
קריאת התורה
מוסף
מנחה 00:22
מעריב 01:30
הבדלה

קהילת בית הכנסת “מרכז מודיעין” הנה הקהילה הותיקה בעיר, אשר הוקמה בימיה הראשונים של העיר מודיעין בסוף שנת 1996 והיוותה נקודת המוצא להתפתחות מרבית הקהילות הדתיות בעיר. תחילת הדרך הייתה בימיה הראשונים של העיר לקראת הימים הנוראים של שנת תשנ”ז, כאשר התושבים שעברו לבתים החדשים הצטרפו כולם למניין בבניין המועצה המקומית דאז (טרם הפיכתה לעיר) בסיועו של ראש המועצה הראשון משה שכטר.

רוב המתפללים התגוררו בסביבת שכונת משהב במתחם ספדי ובאופן טבעי המשיך לאחר החגים המניין שנוצר להתקיים בסמוך למתחם זה. בית הספר הדתי היחיד שהיה בעיר נבחר לשמש אכסניה, תחילה במבנהו הזמני גם כן בקומה השניה של ביה”ס “דורות” ולאחר מכן בפברואר 1997 עבר המניין לביה”ס “נתיב זבולון” אשר נפתח. שם צורפו 2 כיתות לאולם תפילה אחד אשר שימש כבית הכנסת המרכזי למשך שבע השנים הבאות. במשך שנים אלו כל תושבי העיר התפללו ב”מרכז מודיעין” ועם הצמיחה במספר התושבים החלו להתפצל ממנו קהילות חדשות, הראשון היה מנין “קיפודן” הספרדי, לאחר מכן “צעירי מודיעין”, “תיתורה”, “הגבעה” ואחרים. המניין והקהילה הותיקה התחדשו כל העת עד אשר עם התרחבות העיר וההתרחקות מהמרכז, התפתחו בעיר עשרות מניינים שלא נדרשו עוד לתשתית הקהילתית הראשונית ואפשרו לקהילה להתייצב ולהתארגן. בתום שנת 2004 התבצע המעבר מבית הספר למבנה הנוכחי של בית הכנסת ובכך הגענו אל המנוחה והנחלה.

Pixel
אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון